Minimálna hodnota objednávky je 10 €
Moje konto
Minimálna hodnota objednávky je 10 €

Žiadne produkty v košíku.

Doprava a platby

  1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu www.gardenhouse.sk je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície.
  2. Ak to počasie dovoľuje, objednaný tovar, ktorý máme na sklade, zasielame do 10 pracovných dní. Letničky a balkónovky spolu s trvalkami, pri ktorých je uvedená dostupnosť, zasielame od začiatku apríla. V prípade, že si želáte tovar zaslať neskôr, je potrebné uviesť to do poznámky v objednávke.
  3. Objednávky, ktoré obsahujú len tovar, ktorý je na sklade, budú vybavené v prvých expedičných termínoch. Objednávky, ktoré obsahujú tovar s dostupnosťou v apríli budú zaslané vtedy, keď budú všetky rastliny pripravené k expedícii.
  4. Objednávky, ktoré obsahujú voľnokorenné ovocné stromy, vinič, balkónovky a letničky a zeleninové priesady, z dôvodu rozdielnych termínov výsadby automaticky rozdeľujeme. Prioritne zasielame voľnokorenné rastliny, následne doposielame letničky a zeleninové priesady. V takom prípade účtujeme poplatok za dodanie tovaru zvlášť za každú dodávku tovaru podľa jej charakteru.
  5. V priebehu roka po uplynutí jarnej nákupnej sezóny (od júna daného roku), zasielame rastliny do 3 pracovných dní, pokiaľ je objednaný tovar v požadovanom množstve na sklade.
  6. Osobný odber rastlín nie je možný.
  7. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie objednávky na e-mail. Zároveň emailom zasielame aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Daňový doklad – faktúra je dodávaná spolu s tovarom.
  8. Tovar si môžete doobjednať e-mailom. Pri doobjednávaní tovaru negarantujeme pôvodnú cenu dopravy, o dopravných poplatkoch budete informovaný pri potvrdení doobjednávky e-mailom.
  9. Ak sme sa spolu nedohodli inak, sme povinní objednaný tovar dodať bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý je dostupný v internetovom obchode www.gardenhouse.sk, je možné objednávať celoročne. Prevažná väčšina rastlín je kontajnerovaná, čo umožňuje ich rýchlu expedíciu počas celej expedičnej sezóny (apríl – november).
  10. Dopravu tovaru k zákazníkovi zabezpečuje kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava.
   Cena za dopravu kuriérom v rámci Slovenskej republiky je do 15 ks 6,99 Eur, od 16 ks do 30 ks 9,99 Eur, od 31 ks do 45 ks 12,99 Eur, od 46 ks do 60 ks 16,99 Eur, od 61 ks do 75 ks 20,99 Eur, od 76 ks do 90 ks 24,99 Eur, od 91 ks 29,99 Eur. Cena za dopravu kuriérom v rámci Rakúska, Maďarska a Českej republiky je do 15 ks 9,99 Eur, od 16 ks do 30 ks 12,99 Eur, od 31 ks do 45 ks 15,99 Eur, od 46 ks do 60 ks 19,99 Eur, od 61 ks do 75 ks 23,99 Eur, od 76 ks do 90 ks 27,99 Eur, od 91 ks 32,99 Eur. Cena za dopravu Vám vždy bude automaticky vygenerovaná počas nákupného cyklu ešte pred potvrdením objednávky. Pri objednávkach prijatých z ostatných krajín bude poplatok za dopravu vypočítaný individuálne v závislosti od krajiny.
   Minimálna hodnota objednávky je 10 Eur.
  11. Platby za dodanie tovaru kupujúci uhrádza v EUR. Platba za tovar sa vykonáva nasledovnými spôsobmi:
   a) Dobierka: 1,49 Euro (platba kuriérovi pri prevzatí tovaru)
   b) Platba kartou MAESTRO, MAESTRO CARD, VISA cez GP WEBPAY – platba platobnou kartou online ihneď po vyhotovení objednávky
   c) Platba prevodom na účet Gardenhouse s.r.o.:
   bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
   číslo účtu: SK81 0900 0000 0051 4199 1437
  12. V deň doručenia kuriér telefonicky kontaktuje kupujúceho o presnom termíne doručenia. Stanovený čas na dodanie predmetu kúpy bol zo strany predávajúceho dodržaný, ak v stanovenej lehote odovzdal predmet kúpy prepravcovi v zmysle objednávky kupujúceho.
  13. Rastlinný tovar je označený rodovým a druhovým názvom a je zabalený v pevnej kartónovej škatuli. Jednotlivé rastliny v škatuli sú obalené špeciálnym recyklovateľným obalom tak, aby nedošlo k ich poškodeniu pri preprave. V prípade potreby, sú rastliny balené aj do papierového obalu udržujúceho potrebnú vlahu. Balíky sú pripravované v deň odoslania tak, aby bol rastlinný tovar dodaný v čo najčerstvejšom stave.
  14. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
  15. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
  16. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
  17. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
  18. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal v čase doručenia zásielky a to v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
  19. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Zaujímajú vás novinky v našom eshope?

V tom prípade sa prihláste na odber noviniek.